گزارش های رسیده از منابع موثق محلی حاکی ازدفن مخفیانه و شبانه جسد زهرانویدپور پس از انتقال به پزشکی قانونی وبدون انجام کالبدشکافی از سوی نیروهای امنیتی می باشد. بنابر این اخبار جسد زهرا نوید پور که پس از افشای تجاوز یک مهره اطلاعاتی و نماینده مجلس رژیم به نام سلمان خدادادی به طرز مشکوکی به قتل رسید بطور مخفیانه در روستای تازه قلعه ملکان (ملک کندی) به خاک سپرده شده است.

جمعه ۲۱ دی ۹۷

 
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah