من پوریا ابراهیمی بارها به بازداشتگاه و به زندان کشانده شدم.

بارها کتک خوردم و بارها تهدید شدم.
در بازداشت های خیابانی یا از منزل، داعش وطنی به شکل یک جانی مرا به عمق سیاچال قانون که در بی قانونی غوطه ور بود کشاند.

در سال ۸۸ چند روزی میهمان اطلاعات در کهریزک بودم.

در همان سال ۸۸ با تفنگ بر تنم تیر ساچمه‌ای نواختند.
سال ۸۹ در بند ۶۶ سپاه و ۲الف و ۲۴۰ و قرنطینه ۷ تهدید به تجاوز و…شدم.
سال ۹۱ در در ۳۵۰ شکنجه شدم.
سال ۹۳ در ۲۰۹ و بند ۸ و …….. شکنجه شدم.

در آخر هم حکومت شما به ۷ سال حبس و ۳۱ ضزبه شلاق برای من بسنده نکرد و باز تشکیل پرونده ایی جدید برایم دادند..
چرا؟
این همه گیر این همه بازداشت برای چه.

برای یک اعتراض؟ برای اینکه گفتم
و راهِ بهشتِ مینوی من
بُز روِ طوع و خاکساری
نبود:* ..
تنها بخاطر اینکه پرسیدم چرااا؟

تنها بخاطراینکه گند کاری های حکومت کثیف جمهوری اسلامی را فریاد میزدم؟

کتک و زندان و شلاق و توهین و آسیب های روانی برای چه بود؟
و بخاطر اینکه اصلاح طلب نبودم

#چهل_سال_شکنجه

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah