مریم رجوی، با استقبال از سخنان مایک پمپئو و فاصله گرفتن آمریکا از سیاست‌هایی که مردم و جنبش اپوزسیون ایران نخستین قربانیان آن بوده‌اند خواستاٰر : ۱-به‌رسمیت شناختن حق مقاومت مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی و دستیابی به آزادی
۲-قرار دادن تمامیت سپاه و وزارت اطلاعات آخوندها در لیست تروریستی وزارت‌خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا
۳-اخراج مزدوران اطلاعات آخوندها و نیروی تروریستی قدس از آمریکا و اروپا
۴- ارجاع پرونده نقض حقوق‌بشر در ایران به شورای امنیت پس از ۶۵بار محکومیت در ملل متحد ۵-حمایت از ارجاع پرونده قتل‌عام زندانیان سیاسی به دادگاه جنایی بین‌المللی

۶-اخراج رژیم نامشروع ملایان از ملل ‌متحد و به‌رسمیت شناختن نمایندگی مقاومت عادلانه مردم ایران

۷-اخراج قاطعانهٔ فاشیسم دینی حاکم بر ایران و نیروهای آن از سوریه، عراق، یمن، لبنان و افغانستان
۸-وادار کردن حکومت عراق به پرداخت مابه ازای دارایی‌ها، تجهیزات و تسلیحات و قرارگاههای سازمان مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی ایران که به‌طور کامل با هزینه خود آنها تهیه شده و اسناد آن موجود است.» شد.

شنبه ۲۲ دی ۹۷

http://t.me/begoona1

https://www.instagram.com/begoonah