رفیق مبارزم برادر کارگرم اسماعیل بخشی!
تو در اهواز شکنجه شدی و من در شیراز ما شاهدان زنده نقص حقوق بشر،آزادی و شکنجه هستیم .معترضینی هستیم که آزادیمان راگرفتند و حرمت کرامت انسانی مارا شکستند جواب اعتراضات و مطالبات قانونی و بحق و مسالمت آمیز ما بازداشت همراه با ضرب شتم بود. من هم شکنجه شدم با چشم بند و دستبد مرا در اطلاعات شیراز برای بازجویی از سلول انفرادی به اتاق بازجویی میبردند بازجوها با صدای بلند من و خانواده ام را با فحش های رکیک و جنسی مخاطب قرار میدادند و با ضربات لگد با پوتین محکم به سرصورت و سینه شکم من میزدند، جوری که نفسم بند می آمد از شدت درد حتی توان ناله و فریاد کشیدن نداشتم و زمانی که روی زمین خالی سرد اتاق بازجویی می افتادم تازه با باتوم به ساق پاهایم ضربه میزدن و میگفتن باید اعتراف کنی به ارتباط با دشمنان خیالی آنها!
این رنج شکنجه ها و تحقیر ها و انفرادی تا هفته ها ادامه داشت من هم غیر قانونی بازداشت شدم،شکنجه شدم ویک سال حکم به اتهام تبلیغ علیه نظام گرفتم !
درحال حاضر در زندان عادل آباد شیراز حبس هستم.

ولی این پایان شکنجه نبود در حال حاضرم هم داروهای مورد نیازم به دلیل بیماری قلبی بموقع من داده نمیشود و لباس گرم و وسایل مورد نیاز مرا از خانواده ام تحویل نمیگیرند، تا به دست من برسد ریه ام به شدت عفونت کرده و اجازه ملاقات مرا با پزشک زندان نمیدهند. آری من هم شکنجه شدم تا به حال در زندگیم باعث آزار کسی نشدم در تحصیلم موفق بودم و در رشته بازیگری سینما فارغ التحصیل شدم یک انسان و شهروند موفق بودم ولی آزادی و حق زندگی را از من گرفته اند در حکومت جمهوری اسلامی !!
ولی آنها نمیدانند که نمیتوانند مارا از هم جدا کنند فرقی ندارد تو در اهوازی و من در زندان عادل آباد شیراز سهیل عربی در زندان فشافویه و آرش صادقی زندان رجایی شهر کرج ما با هم فریاد آزادیخواهی سر میدهیم .
مجید عزیزی- زندان عادل آباد شیراز – دیماه ۹۷
#چهل_سال_شکنجه
#من_هم_شکنجه_شدم
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah