این تجمع روز شنبه ۲۲ دی ماه ۹۷ از سوی کارگران و خانواده های کارگران بازداشتی در مقابل دادگاه انقلاب اهواز ب گزار شد و تجمع کنندگان خواهان آزادی کارگران بازداشتی
طارق خلفی(حلفی)، کریم سیاحی، بهزاد علیخانی و محمدرضانعمت‌زاده شدند که همچنان در بازداشت بسر می برند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah