قزوین- بر اثر انحراف اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا یک دانشجو مصدوم شد.
به گزارش خبرنگار مهر، اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی بوئین زهرا ساعتی قبل به علت سرعت بالا از مسیر منحرف شد و در جاده خاکی متوقف شد.
به گفته دانشجویان این اتوبوس پیش از این هم، چند بار به علت نقص فنی در حاشیه جاده متوقف شده بود.
در این حادثه ی یک دانشجوی دختر مصدوم شد.

یکشنبه ۲۳ دی ۹۷
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah