تجمع و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه برای گرفتن حقوق عقب مانده خود – یکشنبه ۲۳ دی

یسبش.jpg

تجمع فرهنگیان مقابل صندوق ذخیره
یکشنبه ۲۳ دی ۹۷

photo_2019-01-03_17-46-26.jpg

تجمع بازنشستگان درمیدان ونک ابتدای خیابان عطار روبروی موسسه صندوق ذخیره با شعار: ای مجریان بی دین سهم مارو زود بدین
۲۳ دی۹۷ یکشنبه

 

تجمع سپرده گذاران غارت شده موسسه کاسپین مقابل دفتر این موسسه
امروز یکشنبه ۲۳ دی ۹۷ تجمع کنندگان به یاد یکی از #غارت‌شدگان فوت شده به نام عباس اکبرزاده، مراسم یادبودی برگزار کرده و شعار می دادند: «اکبرزاده تاحقتو نگیریم از پا نمی نشینم»
هم وطن از آخوندها باید ایران را پس گرفت تا حق شما هم گرفته شود.

 

شعار امروز تجمع کارکنان و بازنشستگان مقابل صندوق ذخیره در ونک
» مدیر بی کفایت حقمو خورده راحت
یکشنبه ۲۳ دی ماه ۹۷

تجمع اعتراضی کارکنان شاغل در شهرداری مرکزی آبادان
صبح امروز یکشنبه ۲۳ دی ۹۷ کارکنان مقابل ساختمان شهرداری تجمع کرده و خواستار پیگیری مطالبات معوقه خود شدند.

photo_2019-01-13_11-44-57.jpg
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah