پس از سرنگونی رژیم شاه در دی ماه ۱۳۵۸ برای شرکت در نخستین انتخابات ریاست جمهوری در ایران شماری از چهره های سیاسی کاندید شدند.

در میان این کاندیداها جوانترین چهره مسعود رجوی بود که پس از هفت و نیم سال زندان در سی دی ۵۷ است از زندان آزاد شده بود. خمینی که تا پیش از آن گفته بود دخالتی نخواهد داشت ناگهان وارد میدان شد و اعلام کرد کسانی که به قانون اساسی دست پخت خبرگان نظام رای نداده اند حق شرکت در انتخابات را ندارند. این نخستین گام خمینی در مسیر دیکتاتوری بود. با انصراف مسعود رجوی بنی صدر که از فرانسه با خمینی آمده بود شانس بیشتری داشت. اما خمینی او را نیز تحمل نکرد.
داریوش فروهر، دکتر کاظم سامی از دیگر کاندیداها بودند که در سالهای بعد به قتل رسیدند.
احمد مدنی، حسن حبیبی و حسن آیت که نوار سخنرانی اش افشا شد و کاندیدای حزب جمهوری اسلامی معروف به حزب چماقداران از دیگر کاندیداها بودند.
احزاب سیاسی و اقلیت های ملی و مذهبی همه از کاندیداتوری مسعود رجوی حمایت کردند. بویژه مردم کردستان که خمینی جنگی را به آنها از اواخر مرداد ۵۸ تحمیل کرده بود.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah