دانشجویان دانشگاه شیراز در واکنش به اطلاعیه عجیب سازمان بهزیستی فارس، یک دست لباس کهنه و کارتن به رئیس سازمان بهزیستی فارس اهدا کردند.
سازمان بهزیستی فارس در اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب فوت بانوی کارتن خواب شیرازی! به علت سرما نوشت: هنوز هوای شهر شیراز در سال جاری به مرحله زیر صفر نرسیده!!! که بتواند یاعث یخ زدگی منجر به فوت شود!!!
23 دیماه۹۷
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah