ایرج محمدی روز یکشنبه ۲۳ دی ماه ۹۷ که اهل میاندوآب می باشد از سوی اطلاعات این شهر بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت.
این زندانی ده سال را در زندانهای ارومیه زاهدان تبریز سپری کرده است.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah