رضا خندان همسر نسرین ستوده،شامگاه یکشنبه ۲۳ دی۹۷ در فیسبوک خود نوشت: «دوباره از ملاقات نسرین با خانواده جلوگیری کردند. این بار خود مقامات «زندان بدنام اوین» او را ممنوع الملاقات کرده‌اند.» به نوشته رضا خندان، «پیدا شدن قیچی کوچکی در میان لوازم او، علت ممنوع الملاقاتی این بار او اعلام شده است». این قیچی، به نوشته رضا خندان، وسیله خرد کردن گوشت و سبزیجات برای آشپزی یا پوست کندن میوه است: «زندان پر است از انواع قیچی و امکانات مختلف. اگر پیدا شدن قیچی کوچکی می‌تواند منجر به محرومیت خانواده و فرزندان مادری بشود قاعدتا تمام زندانیان بندهای عمومی برای همیشه باید ممنوع الملاقات شوند.» خندان قیچی را «بهانه» خوانده و محدودیت‌های تازه را در راستای «فشار روزافزون روی زندانیان، به ویژه زنان سیاسی» توصیف کرده است.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah