تجمع سپرده گذاران کاسپین رشت
25 دیماه 97
باشعار
مرگ بر دستهای پشت پرده
ایرانی با غیرت بپا خیز از جا کن ریشه ظلم و غارت
پولهای ما گمشده زیر عبا جمع شده
دشمن ما همینجاست چرا میگند امریکاست
دولت خیانت کرده مردم را غارت کرده

 

تجمع معلمان مدارس حمایتی یزد مقابل استانداری
معلمان مدارس حمایتی استان امروز سه شنبه ۲۵ دی ۹۷ با تجمع در مقابل استانداری، دفتر امام جمعه و اداره کل آموزش و پرورش یزد به نحوه مدیریت مدارس حمایتی و عدم پرداخت کامل حق و حقوق خود اعتراض کردند.
این معلمان از فروردین حقوق نگرفته اند.

photo_2019-01-15_10-47-23.jpg

تجمع اعتراضی کارگران قطار شهری اهواز
جمعی از کارگران قطار شهری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، امروز سه شنبه ۲۵ دی ۹۷در مقابل ساختمان قطار شهری اهواز تجمع کردند.

photo_2019-01-15_10-47-46.jpg

تجمع آتش‌نشانان شهرداری آبادان
امروز سه شنبه ۲۵ دی ۹۷ جمعی از اتش نشانهای آبادان با حضور در مقابل ساختمان فرمانداری خواستار رسیدگی به وضعیت حقوق های عقب مانده خود شدند. آنها از مهرماه حقوق دریافت نکرده‌اند و حق بیمه آنها نزدیک به ۱۱ ماه است که به تاخیر افتاده است.

photo_2019-01-15_10-48-13.jpg
اعتراض کارگران آزاد راه نقده در پیرانشهر بدلیل عدم دریافت هشت ماه حقوق خود
سه شنبه ۲۵دی

کشاورزان خوراسگان اصفهان همچنان به تحصن برای بدست آوردن حقابه ادامه می دهند.
سه شنبه ۲۵ دی

photo_2019-01-15_21-00-27
اعتراض مردم روستای نوبار در بوکان و اجازە ندادن بە معدنچی های دولتی برای غارت و تصرف زمین انها.
مردم جادە را بە روی وسایل نقلیە معدن گرفتە و اجازە ورود بە انجا را نمیدهند
سه شنبه ۲۵دی