میگن از وقتی که وزیر خارجه آمریکا از برگزاری یک اجلاس با شرکت کشورهای اروپایی و آسیایی و آفریقایی در ورشو پایتخت لهستان برای جلوگیری از فعالیتهای بی ثبات کننده رژیم ایران خبر داد، آخوندها به «ورشو» حساسیت پیدا کرده اند!
فرقی نمی کند، سماور ورشو باشد یا سینی ورشو یا ورشو پایتخت کشور لهستان!
حساسیت به این نام و این کلمه است!
جنس ورشو امروز معادل براندازی آن هم از نوع سخت است!

سه شنبه ۲۵ دی ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah