مامورين امنيتي هتل رنسانس كوالالامپور روز شنبه 8 دی ماه جاری به مراجعاتي كه به سردار درويشی در هتل محل اقامت وی می شد مشكوك مي شوند. مامورين امنيتي هتل از طريق دوربين هاي مدار بسته هتل متوجه رد و بدل كردن يك ساك بزرگ بين سردار درويشی با يك شهروند مالزيايي مي شوند. شهروند مالزيايي هنگاميكه قصد خروج از هتل را داشت توسط ماموريني امنيتي هتل متوقف مي گردد.
در بازرسي ساك مزبور، 10 كيلوگرم هروئين و 9 كيلوگرم ساير انواع مواد مخدر کشف مي شود.
در بازرسي پليس مبارزه با مواد مخدر از اتاق سردار هابل درويشی، مبلغ 14 ميليون دلار نقد و مقادير متنابهي مواد مخدر كه عمدتاً هروئين بوده كشف مي گردد.
سردار درويشی پس از دستگيري، به بازداشتگاه پليس كوالالامپور منتقل مي شود.
سفارت جمهوري اسلامي ايران از طريق وزارت خارجه مالزي در جريان بازداشت درويشی قرار مي گيرد.
مرضيه افخم سفير جمهوری اسلامی ايران در مالزی با اقدامات ديپلماتيك قصد آزاد كردن درويشی را داشته كه با مخالفت مقامات پليس مالزي مواجه مي شود.
رئيس پليس كوالالامپور اعلام كرده است كه تحقيقات حول اين پرونده بدون هيچگونه تاثيرپذيری سياسي ادامه خواهد داشت.

هتل رنسانس كوالالامپور(RENAISSANCE KUALALUMPUR HOTEL) يكي از هتل هاي پنج ستاره و مجلل كوالالامپور است.
سردار هابل درويشی سابقاً مديرعامل متروي تهران بود. سپس مدتي بعنوان مديرعامل گروه اقتصادي مفيد در ستاد اجرايي فرمان امام مشغول به كار شد.
وي اهل پارس آباد مغان است که در تيرماه امسال از سوي سردار اشتري فرمانده ناجا به سمت مديرعامل بنياد تعاون ناجا منصوب شد.

 

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah