به دلیل اینکه ٧٠ درصد از سرمایه بانک کونلون به دلار است، امکان کار به خاطر تحریم‌های دلاری را ندارد.
بعد از ٣٠ اکتبر، کونلون بانک که ٧٠ درصد سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت چین است، تمام پروژه‌های فولاد و پتروشیمی را نیز متوقف خواهد کرد.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah