آخوندناصر مکارم شیرازی روز سه شنبه ۲۵ دی در دیدار با استاندار قم تاکید کرد که هرچه قدر مسئولان و دولتمردان به قم توجه کنند، «باز هم پاسخگوی این حجم از خدمت» این شهر به حکومت نخواهد بود. وی گفت قم به دلیل آموزش روحانیون برای سمت‌هایی از جمله امامت جمعه، به حکومت جمهوری اسلامی «خدمت» می‌کند و به این دلیل این شهر «از دولت طلبکار است نه بدهکار»!! یعنی بودجه های کلانی که به جیب گشاد آخوندهای مفت خور سرازیر میشود کم است و طلبکار هم هستند!
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah