مصطفی ترک‌همدانی، وکیل دادگستری، با شکایت سعید مرتضوی در دادگاه تجدیدنظر به شش ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد که حکم شلاق او به مدت یک سال تعلیق شده است.
پیمان حاج‌محمود عطار وکیل مدافع او به ایرنا گفت که این حکم در رابطه با شکایت سعید مرتضوی از مصطفی ترک همدانی به دلیل «نام‌بردن از او در مصاحبه‌ای پیش از قطعی‌شدن حکمش» صادر شده است.
مصطفی ترک همدانی در آن زمان وکالت کارگران تامین اجتماعی را برعهده داشت و به گفته وکیل مدافعش، در مصاحبه با رسانه‌ها هیچ نامی از سعید مرتضوی نبرده و فقط به عنوان «مسئول سابق تامین اجتماعی» اشاره کرده بود.

چهارشنبه ۲۶ دی ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah