بنا به گزارش رسیده ماموران امنیتی امیر امیرقلی را روز دوشنبه ۲۴ دی‌ماه ۹۷ در منزل شخصی‌اش در بابلسر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.
به گفته نزدیکان امیر امیرقلی علت بازداشت وی ارتباط و حمایتش از تظاهرات و اعتصابات کارگری اخیر در خوزستان بوده است.
امیر امیرقلی که کاملا لاغر و تکیده شده به بیماری دیابت مبتلا است و باید حداقل ۴ نوبت انسولین خاصی را که پزشک معالجش برای وی در نظر گرفته است تزریق کند.
امیرامیرقلی از اعضای هیئت تحریریه نشریه سیاسی، صنفی و فرهنگی «گام» است، این نشریه تا کنون سلسله یادداشت‌هایی را با موضوع‌های کارگری و در پیوند با اعتراض‌های اخیر در ایران منتشر کرده است.
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah