مارکوس لایتنر، سفیر سوئیس در تهران روز چهارشنبە ٢٦ دی ۹۷ در دیدار با سرپرست سازمان توسعه تجارت #ایران گفت هیچ تضمینی برای راه‌اندازی ساز و کار مالی ویژه اروپا (SPV) بە جمهوری اسلامی دادە نشدە است.
مارکوس لایتنرگفت که حرف‌های وزیر اقتصاد سوئیس «با آنچه در رسانه‌ها منعکس شده کمی متفاوت است.» او اضافه کرد که سوئیس هیچ تضمینی برای راه‌اندازی یک ساز و کار مالی ویژه اروپا نداده، اما «در راه‌اندازی کانال مالی با ساز و کار انسان‌دوستانه برای کالاهای پزشکی، غذا، و دارو کاملا مصمم است.»

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah