خانم منیژه آزادی معلم کرمانشاهی با ۲۴ سال خدمت در یک نامه‌ سرگشاده به حسن روحانی،

با بر شمردن واکنش مسئولان به ظلمی که به اسماعیل بخشی شده است، درباره بازجویی خود در پی شرکت در برنامه‌های اعتراضی معلمان نوشت:
«جناب آقای روحانی،
آنانی که من معلم را احضار کرده بودند، می‌گفتند بگو غلط کردم چرا که گفته بودم حق زندگی آبرومند دارم.
آنان می‌گفتند: بگو غلط کردم که خواهان برابری آموزشی هستم؛ بگو غلط کردم که گفته بودم حق کودکان، آموزش رایگان است نه بیگاری؛ بگو غلط کردم اگر خواهان کالایی نشدن آموزش هستم؛ بگو غلط کردم که اگر گفتم اختلاف طبقاتی شیره جان مردم را گرفته است!!!
سه ساعت و نیم تحت فشار ،تهدید و بی احترامی، بازخواست شدم چرا که طبق قوانین اساسی کشور یعنی اصول ۲۶ و ۲۷ همراه همکاران ستمدیده‌ام در تجمعی قانونی و مسالمت آمیز شرکت کرده بودم.»
پ.ن-می بینید «جمهوری اسلامی آزاد ترین کشور دنیاست!» نقل به مضمون از سران نظام ولایی.
جمعه ۲۸ دی ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah