ظهر روز شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ کریم سیاحی و طارق خلفی  از کارگران بازداشت شده گروه ملی صنعتی فولاد اهواز پس از ۳۳ روز تحمل زندان آزاد شدند.
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah