کیمیا مصطفوی و کیانا رضوانی، دو دختر جوان بهایی ساکن کرمان، صبح امروز شنبه ۲۹ دی ۹۷ از سوی نیروهای امنیتی شهر کرمان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah