روز پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ مردی ۴۵ ساله در یک اقدام غم انگیز و دردناک در شهر گناوه با حلق آویز کردن خود به درختی در پیاده رو خیابان خودکشی کرد.
خودکشی این مرد ۴۵ ساله به خاطر فشارهای عصبی ناشی از فقر مشکلات اقتصادی بود.
شایان یادآوری است که بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور در سال گذشته مجموع تلفات خودکشی‌ها ۴۶۲۷ نفر بوده که نسبت به سال ۹۵ افزایش ۵ درصدی را نشان می‌دهد.
از بین تعداد خودکشی‌های منجر به فوت ۳۲۶۲ مورد مربوط به مردان و ۱۳۶۵ مورد مربوط به زنان بوده است. همچنین براساس آماری که پزشکی قانونی در اختیار خبرگزاریها قرار داده، ماههای دارای بیشترین تلفات خودکشی مربوط به مردادماه با ۴۶۶ نفر، تیرماه با ۴۲۴ نفر و اردیبهشت ماه با ۴۲۰ نفر بوده است.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah