رسانه‌های آلمانی، یکشنبه ۳۰ دی‌ماه ۹۷ گزارش دادند که وزارت خارجه آلمان این دیپلمات رژیم ایران را در ارتباط با دستگیری یک تبعه آلمانی- افغان به اتهام «جاسوسی برای رژیم ایران»، احضار کرده است.

رژیم ایران در حال حاضر در آلمان سفیر ندارد و از حدود یک ماه پیش «ماجدی» سفیررژیم در این کشور در پی اجرای قانون بازنشستگی به تهران بازگشته است.

اخیرا گزارش‌هایی از دستگیری یک تبعه آلمانی – افغان که به عنوان مترجم در ارتش آلمان کار می‌کرده منتشر شده است که اتهام او جاسوسی برای رژیم ایران اعلام شده است.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah