بر اساس خبری که دریافت کرده ایم دقایقی پیش تعداد زیادی نیروی مسلح همراه با چهار ماشین پاترول به خانه اسماعیل بخشی هجوم برده و او را باز داشت کرده اند. هویت افراد مسلح تا ارسال این‌خبر نا مشخص اعلام شده است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

یکشنبه یکشنبه ۳۰ دی ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah