صبح امروز، یکشنبه ۳۰ دی‌ماه ۹۷ با یورش ماموران امنیتی به منزل پدری سپیده قلیان وی دوباره بازداشت شد. نیروهای امنیتی برادر سپیده را نیز بازداشت کرده‌اند.
در حمایت از سپیده قلیان که بی تردید همراه برادرش مورد بازجویی و شکنجه ماموران و بازجویان فرار خواهد گرفت اعتراض کنیم.
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah