صبح روز دوشنبه ۱ بهمن۹۷ تعدادی از جوانان جويای كار مقابل درب ورودی منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی در عسلویه تجمع کرده و درب ورودی را مسدود کردند.
بدنبال این اقدام اعتراضی جوانان جویای کار، ماموران نیروی انتظامی به آنها حمله کرده و تعدادی از آنها را بازداشت کردند.
جوانان معترض و جویای کار عمدتا از شهرستان های محروم در جنوب استان بوشهر بودند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah