امروز دوشنبه ۱ بهمن ۹۷ زرتشت احمدی راغب که با لباس آتش‌نشانی و در اعتراض به اخراجش از کار، جلوی فرمانداری شهریار رفته بود بازداشت شد.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah