تهران- تجمع اپراتورهای برق فشار قوی سراسری
امروز دوشنبه ۱بهمن ۹۷ گروهی از اپراتورهای پست های برق فشار قوی سراسری در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی خود، مقابل ساختمان وزارت نیرو در تهران تجمع کردند.

photo_2019-01-21_11-15-18.jpg
دومین روز تجمع کارگران شهرداری لوشان
امروز دوشنبه ۱ بهمن ۹۷ کارگران شهرداری لوشان در اعتراض به دریافت نکردن حقوق برای دومین روز تجمع کردند.
کارگران شهرداری لوشان ۸ ماه است که حقوق نگرفته اند

photo_2019-01-21_11-07-31.jpg

بهبهان اعتصاب کارگران پالایشگاه فاز دو بید بلند
امروز دوشنبه یکم بهمن ۹۷ کارگران پالایشگاه فاز دو بید بلند در بهبهان در اعتراض به اخراج نیروهای بومی و استخدام نیروی غیر بومی اعتصاب کردند.
ضد ایرانی بودن این نظام یعنی این

تجمع سپرده گذاران غارت شده کاسپین مقابل این موسسه
غارت شدگان شعار می دهند:» ایرانی بهوش باش مجوزا فریبه»
دوشنبه ۱ بهمن ۹۷

تجمع سپرده گذاران غارت شده کاسپین مقابل دفتر مرکزی این موسسه
تجمع کنندگان که سپرده هایشان توسط این موسسه چپاول شده شعارمیدهند:
» شکایت مردمی کجا رفت؟»
همچنین حرف های دروغ سرکرده دزدها علی خامنه ای را یاد آوری می کنند!
» سفارش رهبری کجا رفت»!
هم وطن سفارشات خامنه ای برای پنهان کردن چهره خود است. دزد و چپاولگر اصلی خامنه ای است.
اگر در این نظام جنایت و فساد و دزدی نهادینه شده است. به این دلیل است که سر این نظام و این سیستم فاسد است.
تنها راه باز پس گرفتن کشور از دست این اشغالگران است که مغول ها هم آنچه اینها به ایران و ایرانی کرده و می کنند نکردند.