رویترز گزارش داد: رژیم ایران در پیدا کردن هر گونه خریداری در روز دوشنبه برای فروش نفت به شرکتهای خصوصی، برای صدور به بازار، شکست خورد و این یک ضربه به تلاشها برای دور زدن تحریمهای آمریکا بوده است.
رویترزافرود: روز دوشنبه برای فروش یک میلیون بشکه نفت هیچ خریداری نبود. هر بشکه ۵۲ دلار عرضه شد.
پ.ن: آثار تحریمها در ماههای آینده بیشتر بارز میشود. بویژه آنکه اروپایی ها نیز در برابر فعالیت های موشکی وسیاست های تروریستی و بی ثبات کننده رژیم به آمریکا نزدیک شده و میشوند.
سه شنبه ۲ بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah