اعتصاب کارگران شهرداری مریوان،مقابل ساختمان شهرداری، با پهن کردن سفره خالی
کارگران به پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق اعتراض دارند.
سه شنبه ۲ بهمن ۹۷

روز دوشنبه ۱ بهمن ۹۷ تعدادی از کارگران اخراجی جلوی سازمان منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس عسلویه تجمع کرده اند، ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی به جان آنها افتاده و با دستبند به چند کارگر بیکار شده که حقوق شان پرداخت نشده مانند اسیران جنگی گوشه جدول می نشانند. کارگر جان به لب رسیده می گوید ما را بکشید راحت مان کنید. مامور سرکوبگر نیروی انتظامی می گوید:» ما نمی کشیم فقط قلم می کنیم!
کارگران اگر این ماموران را شناسایی کرده اند یا می شناسند اطلاع رسانی کنند. این مزدوران باید تاوان این خوش
خدمتی ها را پس بدهند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah

 

مامور نیروی انتظامی در حال عکس گرفتن از بازنشستگان معترض در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سه شنبه ۲ بهمن ۹۷

 

50668926_1187284134765157_3716952929471561728_n.jpg

 

تجمع اعتراضی فرهنگیان و بازنشستگان در مقابل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
باشعار
”تورم گرانى، جواب بده روحانى“

تجمع اعتراضی بازنشستگان در مقابل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی درتهران

تجمع اعتراضی بازنشستگان در مقابل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی درتهران

اصفهان

تجمع کشاورزان خوراسگانی در محل چادر تحصن برای رسیدن به حقابه،
امروز سه شنبه ۲ بهمن ماه ۹۷
کشاورزان می گویند:»تا آب نیاد به رودخونه بر نمیگردیم به خونه»

 

50986163_1187269068099997_7555852895443222528_o.jpg

امروز سه شنبه ۲ بهمن ۹۷ کارگران شهرداری مرکزی شهر بروجرد برای چهارمین روز متوالی در اعتراض به عدم دریافت ۹ ماه حقوق جلو شهرداری تجمع کردند.

photo_2019-01-22_11-15-22.jpg

فروش بیمارستان خمینی کرج با ‌۱۲۰ میلیارد تومان بدهی
این در حالی است که کارکنان بیمارستان خمینی کرج مدتها است در اعتراض به حدود یکسال حقوق پرداخت نشده خود دست به تجمع می‌زنند.
سه شنبه ۲ بهمن ۹۷

photo_2019-01-22_11-29-01.jpg
سخنان یک بانوی بازنشسته در تجمع اعتراضی مقابل وزارت کار رژیم:
«سفره های ما خالی است. شما وعده ۹۸ به مامیدهید. اما امروز گرانی، تورم و بیمه ناکارآمد، فلاکت برای بازنشستگان به وجود آورده اید. خبر از بازنشسته و فرزند بازنشسته ندارید. ۲۶ هزار نفر فرزند همین بازنشستگان در سایت شما ثبت نام کردند. ۲۶ هزار نفر به شما اعتماد ندارند. شما چند نفر از این ۲۶ هزار نفر را استخدام کردید؟ وای بر شما وای بر شما
سه شنبه دوم بهمن ماه ۹۷