وضعیت دشوار زلزله زدگان در کانکس و زیر بارش برف وسرمای زمستان از زبان یک دانش آموز
این دانش آموز می گوید همه ما در چادرها مریض شده ایم و سخت است داخل چادر درس بخوانیم و نمی توانیم خانه های خود را بسازیم.
سه شنبه ۲ بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah