حسن علوانى از اهالى كوى علوى شهر اهواز
توسط سپاه اهواز روزچهارشنبه سوم بهمن ۹۷ بازداشت شد .
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah