دو جوان هموطن عرب از اهالى روستاى خلف مسلم شهرستان شوش توسط اداره اطلاعات بازداشت شدند. بنا به گزارش فعالان حقوق بشر؛ بامداد روز چهارشنبه ۳ بهمن ۹۷ نيروهاى سرکوبگر امنيتى بدون ارائه حکم قضایی وارد منازل این دو هموطن جوان به نامهای قیس چایان کعبی و مالک عبداللهی کعبی شدند و بعداز بازرسی آنها را با خودبردند .
تا كنون از دليل اين هجوم غيرقانونى نيروهاى امنيتى به اين روستا اطلاعى در دست نيست.
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah