محمد سلامی وزیر مسکن و شهر سازی دولت حسن روحانی در حاشیه بازدید از پروژه‌های راهسازی استان البرز در جمع خبرنگاران در پاسخ به واکنش ایران در قبال تحریم هواپیمایی ماهان گفت: همه شرکت‌ها و صنعت هوایی ما را تحریم کرده‌اند، ماهان هم یکی از این شرکت‌هاست.
سلامی گفت: شماره و لیست هواپیما‌های ایران‌ایر هم در لیست تحریم قرار گرفته است.
گفتنی است که سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس، همچنین وزارت اطلاعات با پوش دیپلماتیک، علاوه بر استفاده از خطوط هوایی و دریایی و زمینی برای ارسال سلاح و پول برای گروههای تروریستی و ماموران و مزدوران نظام، مواد مخدر نیز قاچاق می کند و درآمد کلانی از این طریق دارند.
مدتی پیش یک کانتینر مواد مخدر در بندری در ایتالیا از یک کشتی ایرانی که در بندرعباس بارگیری شده بود کشف شد. همچنین بارها در ترکیه و آلمان محموله های جا سازی شده مواد مخدر در بار کامیونها کشف شده است.
آمریکا و اروپا علاوه بر مقابله با تروریسم جمهوری اسلامی با قاچاق و توزیع مواد مخدر و قاچاق انسان توسط این رژیم مقابله نمایند.

همچنین وزارت خزانه داری امریکا در تازه ترین تحریمها، لشکر فاطمیّون، تیپ زینبیّون و شرکت «هواپیمائی فارس قشم» را در فهرست تحریم قرار داد.
پنجشنبه ۴ بهمن ۹۷
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah