پس از آنکه ماجدی سفیر سابق روحانی درآلمان گفت آلمانها اسنادی از فعالیت تروریستی دارند که نمی توان حاشا کرد.
بسیجی لندنی و سرباز سینه چاک پول ولایت به میدان آمد تا باردیگر ثابت کند که حق شناس جیره و مواجبی که از خامنه ای میگیرد هست وهنوز ارباب خودش را عوض نکرده!

علی علیزاده، پیرامون اظهارات ماجدی می‌نویسد:

«آقای ظریف! سوال مشخص این است که در وزارت خانه شما چه می‌گذرد؟ که این فرد «خودسر» چگونه تا دو ماه پیش به انتخاب و صلاحدید شما سفیر ایران در یکی از مهمترین کشورهای اروپایی بوده‌است؟ آقای ظریف! کجای دنیا سفیری می‌شناسید که دوماه بعد بازنشستگی کشورش را متهم به تروریسم کند؟ کجای دنیا سفیری می‌شناسید که دعوای جناحی کشورش را به رسانه‌ها ببرد تا خبر اول رسانه‌های دشمن شود؟ آقای ظریف! کجای دنیا سفیری را می‌شناسید که در زمانیکه تمام ایران‌ستیزان جهان متحد شده‌اند پاس گلی به این راحتی به دشمنان ایران بدهد؟ کجای دنیا سفیری می‌شناسید که برای تحریم اقتصادی کشورش مدرک سازی کند؟ آقای ظریف! فردی مثل علی ماجدی که در چنین شرایطی چنین خبرسازی می‌کند یا خائن است یا یک نادان»
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah