در این فیلم که یک مناظره تلویزیونی بین مصطفی تاج زاده و زاکانی است و روز سوم بهمن ۹۷ انجام شده، درباره انفجار حرم امام‌رضا تاج زاده می گوید:‌ آخرین نکته من در مورد قتلهای زنجیره ایه، قتلهای زنجیره ای که اتفاق افتاد دوستان
هی میگه دوست شما بوده کاظمی بوده!
قتلهای زنجیره‌آی آقای زاکانی کی ایستاد که باید افشا بشه و کی مخالفش بود و میگفت سکوت بکنیم بذارید که یه جور دیگه حلش میکنیم!
آقای خاتمی پیشنهاد آوردن سناریو پیشنهاد کردن عین سناریوی مشهد که دو تا منافق پیدا میکنیم میاریم میگیم اینا بودن از همین اعتراف گیریهایی که بلدن!
به هوای اون داستان اونا رو اعدام میکنیم که اونها بودن ولی قول میدیم که دیگه این اتفاق نیفته و وزارت اطلاعات پاک بشه!
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah