به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام از یک منبع مطلع، به دستور رئیس زندان گوهردشت غلامرضا ضیایی، مأموران زندان قصد انتقال زندانی صمد فرهادی را به بند ۳ داشتند. اما به دلیل تهدید قتل وی توسط عوامل زندان از رفتن به این بند خودداری کرد.
تعدادی از کارکنان زندان از جمله رئیس زندان غلامرضا ضیایی، ولی محمدی (معاون داخلی)، منوچهر زلال معاون بند ۱۰ و حسن قبادی (معاون داخلی) بدون دستور قضایی صمد فرهادی را جلوی درب ورودی بند ۳ دستبند و پابند زده و به مدت ۴۸ ساعت در هوای سرد نگه داشتند تا او را مجبور به ورود به بند ۳ نمایند. قتل این زندانی توسط ریاست زندان هماهنگی شده است.
صمد فرهادی با توجه به فشار و آزار وتحت نظر بودن توسط افسر نگهبان شیفت آن روز و ۴۸ ساعت ماندن در سرمای شدید بیرون درب زندان تحت فشارهای عصبی و روانی قرار گرفت و در بند دست به خودکشی زد.
پس از اقدام به خودکشی او را به بیمارستان رجایی شهر کرج و پس از آن به بیمارستان رازی تهران منتقل کردند.
صمد فرهادی هم اکنون در شرایط وخیم جسمی در حالیکه از عوارض جسمی ناشی از خودکشی رنج می برد.

جمعه ۵ بهمن ۹۷
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah