در پی اظهار ات وزیر خارجه فرانسه در باره فعالیتهای موشکی رژیم ایران که ادامه آن منجر به تحریمهای تازه میشود.
سخنگوی پریشان حال وزارت خارجه نظام در یک فرار به جلو روز جمعه ۵ بهمن ۹۷ اعلان کرد که » توان موشکی ایران قابل مذاکره نیست‌»
بهرام قاسمی هشدار داد که هرگونه تحریم جدید از سوی کشورهای اروپایی منجر به تجدید نظر نظام در نحوه تعاملات خود با این کشورها خواهد شد.
نگفته چه غلطی می تواند بکند!
میخواست ترور و آدم کشی را در اروپا شروع کند که دمش به تله افتاد‌.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah