سربندر- به رگبار بستن ماشین نیروی انتظامی
اوایل بامداد امروز شنبه ۶ بهمن ۹۷ یک خودروی نیروی انتظامی در سربندر هدف رگبار قرار گرفت و http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah

 

توجه❗️
فیلم حاوی صحنه های دلخراش است.
فیلم دیگری از به رگبار بستن ماشین نیروی انتظامی و کشته شدن سرنشینان آن در سر بندر
اوایل بامداد امروز شنبه ۶ بهمن ۹۷ افراد ناشناس ماشین ماموران نیروی انتظامی را دز سربندر به رگبار بستند که در نتیجه همه سرنشینان این ماشین کشته شده اند.
در دیدن صحنه های این فیلم به عملکرد و ماموریت سرکوبگرانه نیروی انتظامی توجه داشته باشید.