معاون وزیر خارجه روسیه: امنیت اسرائیل عالی ترین اولویت ما است؛ رژیم ایران متحد ما نیست به گزارش رادیو بین المللی فرانسه سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجۀ روسیه، در گفتگو با شبکۀ تلویزیون آمریکایی سی ان ان، گفته است که امنیت اسرائیل از «جمله عالیترین اولویت های» روسیه است و دولت ایران متحد روسیه در سوریه نیست.
معاون وزیر امور خارجۀ روسیه تأکید کرده است که مسکو «تحت هیچ عنوان تدابیر تأمین کنندۀ امنیت مستحکم دولت اسرائیل را دست کم نمی گیرد.» او تأکید کرده است که مقامات اسرائیل و آمریکا به خوبی از تعهد روسیه در قبال امنیت اسرائیل آگاه هستند و این مهم را دیگران «ازجمله حکومت ایران، رهبران ترکیه و حکومت دمشق خوب می دانند.»
معاون وزیر امور خارجۀ روسیه سپس تصریح کرده است که «امنیت اسرائیل یکی از عالیترین اولویت های روسیه است.» گفتنی است که اخیرا حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت رژیم گفته است که هنگام حمله هوایی اسرائیل به سوریه روس ها واکنشی نشان نمیدهند و یک هماهنگی بین آنها وجود دارد. این هم جواب روسها.

 

 

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah