صمد فرهادی پس از آنکه او را به مدت ۴۸ ساعت در هوای سرد به دستبند و پابند به میله های زندان بستند اقدام به خودکشی کرد.
وی پس از خودکشی به بیمارستان منتقل شد. در تصویری که مشاهده می کنید وی را در وضعیت نیمه بیهوش با دستبند به تخت بیمارستان بسته اند.
به گفته منبع نزدیک به زندانی، صمد فرهادی پس از انتقال به سلول انفرادی در قرنطینه زندان اقدام به اعتصاب غذا کرده است. اما مسئولان زندان قصد انتقال وی به بندی را دارند که برای وی تهدید جانی دارد.
این زندانی در سلول انفرادی قرنطینه با شرایط جسمی وخیم با دستبند و پابند بسته شده است.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah