به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه ۶ بهمن‌ماه۹۷ حسین رضایی، استاد دانشگاه و دبیر کل کانون صنفی معلمان بوشهر، در منزل شخصی‌اش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
یک منبع مطلع به کمپین گفت: «امروز حدود ساعت ۲ بعدازظهر، چند مامور امنیتی آقای رضایی را در مقابل منزلش بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند».
بنا به گفته این منبع آگاه از اتهامات طرح شده یا دلیل بازداشت این فعال صنفی اطلاعی در دست نیست.
حسین رضایی، مترجم زبان انگلیسی، استاد دانشگاه و دبیر رسمی آموزش و پرورش، پیش از این و طی دو ماه گذشته، بارها احضار و بازجویی شده بود.
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah