بنا بر گزارشهای رسیده بدنبال اعتصاب چند ساعته کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در روز جمعه که در اعتراض به بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و خبر حضور اسد بیگی در شرکت صورت گرفت، حوالی ظهر دیروز شنبه ستاد خبری اداره اطلاعات شوش تعدادی از کارگران را‌ احضار و مورد بازجوئی قرار داد.
از جمله احضار شدگان دیروز محمد خنیفر و ایمان اخضری از نماینده های مجمع کارگری بودند. ایمان اخضری امروز در محل شرکت دیده شده، اما محمد خنیفر دیروز در ستاد خبری اداره اطلاعات شوش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
موج احضار کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به ستاد خبری اداره اطلاعات شوش که از ظهر دیروز آغاز شده است همچنان ادامه دارد و بنا بر برخی خبرهای تایید نشده به جز محمد خنیفر، کارگران دیگری نیز بازداشت شده اند.
رژیم درمانده ولایت فقیه حتی قادر به حل مشکلات صنفی قشر کارگر نمی باشد و بنابراین به تهدید و سرکوب بیشتر روی آورده است. لذا این وضعیت سرنگونی رژیم را تسریع خواهد کرد.

یکشنبه ۷ بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah