خامنه‌ای خواه ناخواه باید تصمیم بگیرد:
یا جام‌زهر تن‌دادن به شروط اروپا را که در واقع بخشی از همان شروط آمریکاست سربکشد.
یا آخرین روزنهٔ امیدش یعنی اروپا را هم به دست خودش مسدود کند و خود را آمادهٔ رویارویی با جامعهٔ بین‌المللی کند.
نتیجه راه اول، پذیرش یک شقه و شکاف عمیق در رژیم و ریزش اساسی نیروهایش می‌باشد که لاجرم عقب‌نشینی‌های بعدی را هم به‌دنبال خواهد داشت.
بهای راه دوم هم رویارویی با جامعهٔ بین‌المللی و در وهلهٴ اول مواجه شدن با تحریمهای خفه‌کننده و بی‌شکاف،
و در وهلهٴ بعد خطر رویارویی نظامی است آن هم در شرایطی که یک ائتلاف بین‌المللی هم در ورشو در حال شکل گرفتن است!
این ۲راهی مرگباری است که در داخل خود رژیم از آن با عنوان «مرگ» یا «خودکشی از ترس مرگ» نام می‌برند و خامنه‌ای نهایتاً گریزی از این انتخاب نخواهد داشت.

یکشنبه ۷بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah