هاجر چنارانی نماینده مجلس از نیشابور و فیروزه روز یکشنبه ٧بهمن ۹۷در مجلس گفت: «رئیس جمهور بعد از گذشت ۶ ماه از حضور در نهاد ریاست جمهوری، شرکت قطعات ایران خودرو را به خاندان مونسان واگذار کرد و این مسئله متاسفانه شرکت اگزوز خودرو خراسان را با مشکلات بسیاری مواجه کرده و این شرکت امروز حدود ۲۰۰ کارگر خود را اخراج کرده است.»

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah