وزیر خارجه استرالیا با انتشار بیانیه‌یی، اعلام کرد: استرالیا از اقدام خوآن گوآیدو، که خود را به‌عنوان رئیس‌جمهوری موقت معرفی کرده است، حمایت می‌کند و این اقدام را به‌رسمیت می‌شناسد. این امر مطابق با قانون اساسی ونزوئلا و تا زمان برگزاری انتخابات برقرار خواهد بود.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد: خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا برای تظاهراتهایی علیه نیکولاس مادورو در روزهای چهارشنبه و شنبه فراخوان داد.
گفتنی است که قیام مردم ونزوئلا علیه دیکتاتوری مادورو و حمایت های بین المللی از این قیام و رهبر اپوزسیون خوان گایدو با به رسمیت شناختن وی به عنوان رئیس جمهور رژیم آخوندها را بد جوری نگران کرده است. چرا؟
به این دلیل که اولا قیام مردم علیه حکومت های دیکتاتوری به زیان اخوندهاست. علاوه بر تاثیراتی که بر شرایط و جامعه ایران دارد خود را بیش از پیش منزوی می بینند.دوما نگران به رسمیت شناختن جنبش اپوزسیون ایران از سوی کشورها هستند. این به رسمیت شناختن ها بد جوری خوف تو دل آخوندها انداخته است.
۸بهمن ۹۷
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah