رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعلام کرد که صبح امروز دوشنبه ۸ بهمن ۹۷ بر اثر واژگونی مینی بوس در محور بناب – ملکان شش تَن مصدوم شدند.
بنابه این خبر از شش مصدوم این حادثه حال یکی از مصدومان وخیم گزارش شده است.
تا این نظام واژگون نشود هر روز همین بساط و حوادث ناگوار است.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah