احمد ایرانی‌خواه و سعید دوراندیش، دو درویش محبوس در سالن ۳ تیپ ۱ زندان فشافویه در نامه‌ای خطاب به مسئولان زندان تهران بزرگ (فشافویه) گفته‌اند تا زمانی که همگی درویشان زندانی در یک بند از زندان فشافویه تجمیع نشوند در آمار زندان شرکت نخواهند کرد.
این دو درویش که پس از حمله روز هفتم شهریور نیروهای گارد زندان فشافویه به درویشان متحصن در تیپ ۳ به میان زندانیان جرایم مواد مخدر و سرقت و قتل منتقل شده‌اند، گفته‌اند مسئولان زندان ۱۵۰ روز است که با وعده دروغین تجمیع درویشان زندانی، آنها را در میان زندانیان بزه‌های اجتماعی زجر می‌دهند.
این دو درویش وضعیت بندهای زندان فشافویه را اسف‌بار توصیف کرده و گفته‌اند نگهداری درویشان زندانی در این بندها که از از حداقل‌های بهداشتی و درمانی بی‌بهره است مصداق شکنجه و آزار روحی آنان است.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah