امروز سه‌شنبه ۹ بهمن‌ماه ۹۷ سعید صادقی فر، فعال آذربایجانی در محل کار خود در شهر اردبیل توسط نیروهای سرکوبگر امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
سعید صادقی‌فر روز دوشنبه ۲۴ دی‌ماه سال جاری، طی ابلاغیه‌ای به شعبه دوم دادگاه اردبیل احضار شده بود. جلسه دادگاه وی در روز چهارشنبه ۳ بهمن‌ماه به همراه چهار فعال آذربایجانی دیگر در شعبه دوم دادگاه اردبیل برگزار و اتهام “تشکیل دسته غیرقانونی جهت برهم زدن امنیت کشور” علیه آنها مطرح شده بود.
موج بازداشت فعالین کارگری و مدنی از سوی رژیم نشان از درماندگی این رژیم است آن را قویا محکوم کنیم و در حمایت از آنها فعالانه بکوشیم.
گسترش اعتراضات اجتماعی در داخل کشور و برپایی تظاهرات و اکسیون در حمایت از زندانیان و اقشار مختلف جامعه وظیفه ای مبرم و عاجل برای هر ایرانی است. به وظیفه ملی و انسانی خود قیام کنیم.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah